Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR


Název Balení v m2* Cena za m2 Objednávané množství v m2 ( m; ks ) **
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 35x770x2500 mm ( krycí rozměr 750x2480 mm ) 1,925 249,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 40x770x2500 mm ( krycí rozměr 750x2480 mm ) 1,925 270,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 52x770x2500 mm ( krycí rozměr 750x2480 mm ) 1,925 350,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 60x770x2500 mm ( krycí rozměr 750x2480 mm ) 1,925 406,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 80x580x1800 mm ( krycí rozměr 560x1780 mm ) 1,044 566,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR UD 100x580x1800 mm ( krycí rozměr 560x1780 mm ) 1,044 724,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 100x580x1800 mm ( krycí rozměr 560x1780 mm ) 1,044 538,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 120x580x1800 mm ( krycí rozměr 560x1780 mm ) 1,044 623,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 140x580x1800 mm ( krycí rozměr 560x1780 mm ) 16,7 750,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 160x580x1800 mm ( krycí rozměr 560x1780 mm ) 14,62 843,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 180x580x1800 mm ( krycí rozměr 560x1780 mm ) 12,53 1 035,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - ISOLAIR 200x580x1800 mm ( krycí rozměr 560x1780 mm ) 10,44 1 151,00 Kč bez DPH Vlož do košíku

* Přírodní stavební materiály lze objednat pouze v násobcích balení

Miroslav Bečka

ISOLAIR – paropropustná a povětrnostním podmínkám odolná izolační deska

( 95,3 % dřevní vlákno, 4 % polyurea, 0,7 % parafín )

ISOLAIR je ekologický přírodní izolační materiál z dřevních vláken. Je vyráběn ve formě dřevovláknitých desek s perodrážkou pro difusně otevřené konstrukce. Desky jsou certifikovány jako stavebně ekologický materiál certifikátem natureplus.

Díky přírodnímu materiálu a jeho fyzikálním schopnostem vytváří zdravé prostředí v interiéru.

ISOLAIR – dřevovláknité desky – jsou vhodné k izolaci:

  • Obvodového pláště  (pod omítku, do odvětrávané fasády)
  • Střešního pláště  ( nadkrokevní izolace, podkrokevní izolace, nebo na spodním líci příhradových vazníků u bungalovů, s tenkovrstvou omítkou a štukovým povrchem)

ISOLAIR je přírodní izolace, která díky značné objemové hmotnosti a nízké tepelné vodivosti chrání v létě před horkem a v zimě před chladem, celoročně tak zajišťuje tepelnou stabilitu interiéru.  Díky vysoké objemové hmotnosti a vláknité struktuře materiálu také chrání před hlukem – akusticky izoluje. Vláknitá struktura a tedy nízký faktor difusního odporu umožnuje proces difuse – izolace je propustná pro páru a stabilizuje vlhkost v interieru.  V případě zahoření dlouho chrání objekt před plameny.


ISOLAIR  dodáváme ve formě

  • Desek opatřených pero - drážkou ( tloušťka 60 - 200 mm )

Tloušťka 35*, 40*, 52*, 60*, 80, 100**, 120**, 140**, 160**, 180**, 200** mm
Šířka pero + drážka 770* / 580 mm
Délka pero + drážka 2.500* / 1.800 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,044 / 0,041** W.m-1.K-1
Objemová hmotnost 200 / 145** kg/m3
Faktor difuzního odporu μ 3
Měrná tepelná kapacita c 2100 J/(kg.K)
Napětí v tlaku při stlačení 10 % 250 / 100** kPa
Modul pružnosti 2,5 / 1,0** N / mm2
Třída hořlavosti ( EN 13501 - 1 ) E
Pevnost v tahu kolmo k rovine desky 30 / 10** kPa
Složení 95,3 % dřevní vlákno, 4 % polyurea, 0,7 % parafin
Identifikační kód podle EN 13171 WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10/Y)250-TR30-WS1,0-MU5-AFr100
WF-EN13171-T5-DS(70,-)2-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AFr100
Typ střešní desky EN 14964 EN 622-4:2009 Typ SB.E
Kód použití DIN 4108 - 10 DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR, WZ, WAP-zh
Kód Evropského katalogu odpadu EWC 030105; 170201; 170604
Název
© 2019 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.

sdsadsad