Dřevovláknitá izolace Pavatex - PAVADENTRO


Dřevovláknitá izolace Pavatex - PAVADENTRO je určená k zateplení interieruNázev Balení v m2* Cena za m2 Objednávané množství v m2 ( m; ks ) **

* Přírodní stavební materiály lze objednat pouze v násobcích balení

Miroslav Bečka

PAVADENTRO – inovativní interiérová izolační deska

( 94,2 % dřevní vlákno, 2,8 % křemičitany, 1,7 % škrob, 1,3 % PVAc )

PAVADENTRO je ekologický přírodní izolační materiál z dřevních vláken. Je vyráběn ve formě dřevovláknitých desek se spojovacím profilem  pero – drážka. Jedná se o inovativní způsob ekologické tepelné izolace interiéru. Aktivně využívá kapilární vodivosti a sorpční vlastnosti dřevovlákna, aby se zabránilo vzniku nežádoucího šíření vlhkosti do zateplované konstrukce. Kromě toho minerální zelená funkční vrstva, speciálně vyvinutá ve firmě PAVATEX, zajišťuje řízený přenos vlhkosti. Desky se kotví do nosné konstrukce talířovými hmoždinkami (např. EJOT) podle typu materiálu. Lze je i sponkovat do dřevěné konstrukce, stejně jako ostatní materiály Pavatex. Na povrchu se používají většinou jílové a vápenné omítky.

Díky přírodnímu materiálu a jeho fyzikálním schopnostem vytváří zdravé prostředí v interiéru. Ideální ve spojení s jílovými, nebo vápennými omítkami.

PAVADENTRO – inovativní dřevovláknité desky – jsou vhodné k izolaci:

  • Vnitřního pláště  ( možnost zateplení interiéru při zachování původního vzhledu vnější fasády)

PAVADENTRO je přírodní izolace, která díky intergrované minerální funkční vrstvě zajišťuje řízený přenos vlhkosti a tím optimalizuje klimatickou pohodu i v problémových prostorách. Při jejím použití může být vynechána parobrzdná / parotěsná fólie. Výborně reguluje vlhkostní klima interiéru.


PAVADENTRO  dodáváme ve formě

  • Desek opatřených pero - drážkou ( tloušťka 40 - 100 mm )

Tloušťka 40 , 50, 60, 80, 100 mm
Šírka pero + drážka 600 mm
Délka pero + drážka 1.020 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,043 W.m-1.K-1
Objemová hmotnost 175 kg/m3
Ekvivalent difúzní tlouštky tl. desky 40/60/80/100 | 0,65/0,75/0,85/0,95
Měrná tepelná kapacita c 2100 J/(kg.K)
Napětí v tlaku pri stlačení 10 % 70 kPa
Modul pružnosti - mm2
Třída hořlavosti ( EN 13501 - 1 ) E
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 5 kPa
Složení 94,2 % dřevní vlákno, 2,8 % křemičitany, 1,7 % škrob, 1,3 % PVAc
Identifikační kód podle EN 13171 WF-EN13171-T5-CS(10/Y)70-TR5-AFr100
Kód použití DIN 4108 - 10 DI-zg, WI-zg
Kód Evropského katalogu odpadu EWC 030105; 170201; 170604
Název
© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.

sdsadsad