.

Dřevovláknitá izolace Pavatex - SWISSISOLANT


Dřevovláknitá izolace Pavatex - SWISSISOLANT je podlahová izolační deska.



Název Balení v m2* Cena za m2 Objednávané množství v m2 ( m; ks )
Dřevovláknitá izolace Pavatex - SWISSISOLANT 8x1200x2500 mm 3 52,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - SWISSISOLANT 10x1200x2500 mm 3 58,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - SWISSISOLANT 12x1200x2500 mm 3 64,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - SWISSISOLANT 16x1200x2500 mm 3 76,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
Dřevovláknitá izolace Pavatex - SWISSISOLANT 19x1200x2500 mm 3 88,00 Kč bez DPH Vlož do košíku

* Přírodní stavební materiály lze objednat pouze v násobcích balení

Miroslav Bečka
Tloušťka 8, 10, 12, 16, 19 mm
Šířka 1.200 mm
Délka 2.500 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,046 W.m-1.K-1
Objemová hmotnost 230 kg/m3
Faktor difuzního odporu μ 5
Měrná tepelná kapacita c 2100 J/(kg.K)
Napětí v tlaku při stlačení 10 % 100 kPa
Modul pružnosti - N/ mm2
Třída hořlavosti ( EN 13501 - 1 ) E
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 15 kPa
Složení 95,3 % drevní vlákno, 4 % polyurea, 0,7 % parafin
Identifikační kód podle EN 13171 WF-EN13171-T5-CS(10/Y)150-TR10-WS2,0-MU5-AFr100
Kód použití DIN 4108 - 10 DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR
Kód Evropského katalogu odpadu EWC 030105; 170201; 170604
Název
© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.