DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY

Dřevovláknité desky mají jednoznačně mnoho VÝHOD oproti běžným izolačním materiálům. Z těch nejdůležitějších jsou to především jejich naprostá zdravotní nezávadnost, vysoké tepelně akumulační schopnosti, vynikající tepelně izolační vlastnosti, značná požární odolnost, zvukoizolační schopnosti a mnoho dalších. NOVĚ však můžeme nabídnout i značnou úsporu nákladů pro stavebníky díky zahrnutí desek PAVATEX do programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.

ULTRA výhodné pro zateplení stěn a střech

Dřevovlánitá deska ULTRA vyráběná s největší objemovou hmotností. Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Obvyklá povrchová úprava u dřevovláknitých desek ULTRA je tenkovrstvá omítka.
ultra

MULTII výhodné pro zateplení interiérů v podkroví, střech a provětrávaných fasád

Multi
Univerzální deska napojovaná masivním spojem pero-drážka. Vlastnostmi a možnostmi použití je optimálním řešením při zateplování s ohledem na : cena-výkon. Dřevovláknitou deskou MULTI lze „obalit“ celou konstrukci dřevostavby od úrovně hydroizolace na základové desce až po hřeben, kde všude zásadně ovlivňuje tepelnou izolaci jak proti chladu tak i proti teplu. Na obvodovém plášti pod libovolný obkladový materiál na provětrávané vzduchové mezeře. Na střeše buď nad krokvemi jako doplněk izolace mezi krokvemi nebo ve větší tloušťce (třeba v kombinaci s deskou KOMBI) izolace nad viditelnými krokvemi. Dřevovláknitá deska MULTI je vhodná i při jakékoliv rekonstrukci podkroví do interiéru s omítkou.

TOP paropropustná a vodě odolná izolační deska.

Dřevovláknitá deska se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou nebo s tenkovrstvou omítkou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou.
Top

KOMBI Výplňová deska

Kombi
KOMBI je univerzální dřevovláknitá deska s velice dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace do roštu v obvodových stěnách a střechách.

Testování a ověřené hodnoty

  • Vlastnosti dřevovláknitých desek jsou založeny na ověřených fyzikálních hodnotách.
  • Dřevovláknité izolační materiály jsou normované stavební výrobky a podléhají neustálému testování (EN, DIN). Při výrobě jsou dodržovány všechny zákonné normy.
  • Například v Německu je stavebními úřady vydán oficiální souhlas k běžnému požití výrobků ve stavebnictví.
  • Ekologicky šetrná kvalita a výroba dřevovláknitých izolačních materiálů je ověřena mnoha značkami a známkami kvality, včetně:
  • Natureplus
  • FSC
  • CO2 – nálepka
  • Sia

Nízké emise - zdravé vnitřní prostředí

Díky dřevu - přírodnímu materiálu, dřevovláknité desky vytvářejí zdravé vnitřní mikroklima a tím podporují vynikající kvalitu života v interiéru budov.
© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.