NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - DŘEVOVLÁKNITÉ DESKY PAVATEX

Dřevovláknité desky mají jednoznačně mnoho VÝHOD oproti běžným izolačním materiálům. Z těch nejdůležitějších jsou to především jejich naprostá zdravotní nezávadnost, vysoké tepelně akumulační schopnosti, vynikající tepelně izolační vlastnosti, značná požární odolnost, zvukoizolační schopnosti a mnoho dalších. NOVĚ však můžeme nabídnout i značnou úsporu nákladů pro stavebníky díky zahrnutí desek PAVATEX do programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Kódy pro jednotlivé výrobky naleznete na našich stránkách v sekci Dřevovláknité desky - Nová zelená úsporám - kódy.

ISOLAIR výhodné pro zateplení stěn a střech

Dřevovlánitá deska ISOLAIR vyráběná s největší objemovou hmotností. Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Obvyklá povrchová úprava u dřevovláknitých desek ISOLAIR je tenkovrstvá omítka.
isolair

PAVATHERM COMBI výhodné pro zateplení interiérů v podkroví, střech a provětrávaných fasád

PAVATHERM COMBI
Univerzální deska napojovaná masivním spojem pero-drážka. Vlastnostmi a možnostmi použití je optimálním řešením při zateplování s ohledem na : cena-výkon. Dřevovláknitou deskou PAVATHERM COMBI lze „obalit“ celou konstrukci dřevostavby od úrovně hydroizolace na základové desce až po hřeben, kde všude zásadně ovlivňuje tepelnou izolaci jak proti chladu tak i proti teplu. Na obvodovém plášti pod tenkovrstvou omítku nebo libovolný obkladový materiál na provětrávané vzduchové mezeře. Na střeše buď nad krokvemi jako doplněk izolace mezi krokvemi nebo ve větší tloušťce (třeba v kombinaci s PAVATHERMem) izolace nad viditelnými krokvemi. Dřevovláknitá deska PAVATHERM COMBI je vhodná i při jakékoliv rekonstrukci podkroví do interiéru s omítkou.

Pavatherm Plus paropropustná a vodě odolná izolační deska.

Dřevovláknitá deska kombinovaná lepením ze dvou výchozích materiálů o rozdílné hustotě. Materiál se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (hustší vrstva ISOLAIR vždy tak, aby byla na lícové straně).
Pavatherm Plus

PAVAFLEX Pružná výplňová rohož

Responsive image
Pavaflex je univerzální pružná dřevovláknitá rohož s velice dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Použití jako výplňová izolace do roštu v obvodových stěnách a střechách. Dřevovláknitou desku Pavaflex výplňovou izolaci do příček.

Testování a ověřené hodnoty.

 • Vlastnosti dřevovláknitých desek Pavatex jsou založeny na ověřených fyzikálních hodnotách.
 • Dřevovláknité izolační materiály jsou normované stavební výrobky a podléhají neustálému testování (EN, DIN). Při výrobě jsou dodržovány všechny zákonné normy.
 • Například v Německu je stavebními úřady vydán oficiální souhlas k běžnému požití výrobků ve stavebnictví.
 • Ekologicky šetrná kvalita a výroba dřevovláknitých izolačních materiálů Pavatex je ověřena mnoha značkami a známkami kvality, včetně:
  • Natureplus
  • FSC
  • CO2 – nálepka
  • Sia

Nízké emise - zdravé vnitřní prostředí.

Díky dřevu - přírodnímu materiálu, dřevovláknité desky PAVATEX vytvářejí zdravé vnitřní mikroklima a tím podporují vynikající kvalitu života v interiéru budov.
© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.