Pokyny pro skladování a manipulaci

SKLADOVÁNÍ

Dřevovláknité desky musí být uskladněny na suchých rovných plochách a chráněny proti povětrnostním vlivům, zejména proti deš̌ti a nadměrné vlhkosti. Desky se musí ukládat do konstrukcí v suchém stavu.

OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ

Hrany desek (zejména pera a drážky) je třeba při manipulaci chránit před poškozením.

POHYB PO DESKÁCH

Na desky je povoleno šlapat jen v místě krokví.

ŘEZÁNÍ

Dřevovláknité desky je možné řezat běžnými elektrickými řezacími nástroji používanými na řezání́ dřeva a výrobků ze dřeva. Na řezání se může použít kotoučová pila (vhodná zejména na Pavaflex), elektrická okružní pila s odsáváním nebo elektrická přímočará pila s vhodným pilovým listem. Při řezání je nutné používat ochranné prostředky pro práci v prašném prostředí.

© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.