PŘÍRODNÍ IZOLACE – PRVNÍ KROK KE ZDRAVÉMU BYDLENÍ

Rozhodli jste se postavit si dům…nebo jej zrekonstruovat…a víte, že jste na začátku procesu, kdy bude třeba udělat stovky rozhodnutí, která v budoucnu budou ovlivňovat váš život v novém prostředí...

PŘÍRODNÍ IZOLACE – PRVNÍ KROK KE ZDRAVÉMU BYDLENÍ

PŘÍRODNÍ IZOLACE – PRVNÍ KROK KE ZDRAVÉMU BYDLENÍ

Rozhodli jste se postavit si dům…nebo jej zrekonstruovat…a víte, že jste na začátku procesu, kdy bude třeba udělat stovky rozhodnutí, která v budoucnu budou ovlivňovat váš život v novém prostředí. Jedním z takových rozhodnutí bude vybrat si ten správný druh izolace.

KTERÁ IZOLACE JE TA SPRÁVNÁ?

V okamžiku, kdy přijde na řadu rozhodování o výběru správného druhu izolačního matriálu může být laik hodně nerozhodný. Většinou spoléháme na rady projektanta, stavební společnosti, nebo doporučení přátel. Občas dostaneme rady protichůdné, co doporučí jeden, to druhý pohaní, nebo navrhne jinou, samozřejmě „tu nejlepší možnou“ variantu.

A teď jak se rozhodnout?

Ideální je znát alespoň základní informace a na jejich základě se přiklonit k názoru, který je vám nejbližší…v domě budete přece bydlet vy a hlavně VY musíte být přesvědčeni, že jste udělali maximum pro to, abyste se v novém domově cítili dobře.

Pokud jde o izolace, máte na výběr z několika možností. Jednoduše řečeno, můžete si vybrat zejména mezi přírodními druhy izolací, minerálními a syntetickými izolacemi.

První zmíněný druh izolace – přírodní. Jak už samotné označení napovídá, jedná se o naprosto ekologický, zdravotně nezávadný materiál, šetrný k životnímu prostředí. Při jejich výrobě nejsou použita žádná lepidla, jako pojivo slouží např. kukuřičný škrob. Izolace tohoto druhu reprezentují především konopné a lněné izolace a dřevovláknité desky. Pokud jde o použitý materiál (konopí, len, dřevo), nedochází během jejich růstu k ošetřování žádnými chemickými látkami.

Druhý druh izolací je vyráběn z jemných vláken minerálního původu – zejména písku, skla, čediče, vysokopecní strusky. Podíl těchto látek v izolaci může překročit i 80 %. Pojivo u min. izolace kamenného původu je tmel na bázi cementu.

Třetí druh izolací – syntetické, jsou reprezentovány především materiálem vznikajícím polymerací styrenu- polystyrenem. Jeho životnost je pomíjivá, při jeho stárnutí dochází ke změnám fyzikálních vlastností, často se v něm vytváří trhliny. Při vyšších teplotách se z něj dokonce uvolňují toxické a karcinogenní chemikálie. Rozhodně jej nelze označit za ekologický materiál.

Už jen na základě tohoto porovnání je jasné, v jakém prostředí se člověku bude lépe žít a dýchat. Všichni se lépe cítíme, jsme-li obklopeni zdravými materiály… materiály, které jsou už jen z podstaty svého složení příjemné a voňavé. Každý, kdo kdy porovnal klima v rozestavěném domě s ještě nezakrytou přírodní izolací a v domě, kde byly použity izolace jiného druhu, by potvrdil, jak velký je to rozdíl a jak naše tělo dokáže přirozeně a příjemně vnímat čisté, přírodní materiály.

Častá otázka, která je v této souvislosti pokládána:

Jsou přírodní izolace určeny pouze pro dřevostavby, zejména pro sruby a roubenky?

Odpověď je jednoduchá: NEJSOU určeny pouze pro tyto stavby. A ano, jejich použití je vhodné pro všechny druhy staveb, které vyžadují zateplení. Přírodní stavební izolace mají totiž mnoho dalších výhod oproti ostatním izolacím. Jaké to jsou? Pokusíme se krátce shrnout:

Tyto izolace jsou trendem posledních let, ale zdaleka se nejedná o žádnou novinku. Přírodními materiály se izolovalo odpradávna, dnešní materiály jsou jen sofistikovanější variantou původních izolantů. Konečný produkt, tedy konopné a lněné izolační rohože (pásy, utěsňovací vlákna) a dřevovláknité desky mají srovnatelné tepelně – izolační vlastnosti s ostatními druhy izolací. Obrovská výhoda např. konopných izolačních desek tkví ve výborných akumulačních schopnostech, v tomto ohledu ostatní druhy izolací i předčí. Protože se jedná o difusně otevřené materiály, dům izolovaný přírodními izolacemi dýchá. V domě a ani na izolacích se netvoří plísně, např. konopí nechutná ani hlodavcům, takže odpadají problémy se škůdci. Přírodní materiál si dokáže poradit s vlhkostí, vlhkost je schopen pohltit a rozšířit, aniž by zůstal mokrý. Pokud tedy dojde k protečení, nebo navlhnutí, přírodní izolační desky rychle vyschnou a hlavně i poté zůstávají tvarově stálé, nedochází tedy k jejich slehnutí, nebo dokonce k omezení izolačních schopností, jako je to v těchto případech běžné např. u minerálních izolací. V domě prostě zajištují zdravé mikroklima a tedy i příjemné žití.

Návrat používání přírodních izolací, kterého jsme posledních několik let svědky, je návratem k našim kořenům a k pozapomenutým principům trvale udržitelného rozvoje. Je pravdou, že v počátcích znovuobjevení těchto materiálů to byli právě stavitelé roubenek a srubů, kteří se zasloužili o „ propagaci“ jedinečných vlastností přírodních izolací. Mezi prvními např. firma KANADSKÉ SRUBY TÁBOR která své úžasné stavby, ať už sruby, nebo roubenky již mnoho let izoluje téměř výhradně konopnými a lněnými materiály.  LOGO SRUBY

Nicméně kvalitnější a masivnější osvěta a zejména předávání zkušeností mezi staviteli, projektanty a spokojenými uživateli domů se v posledních letech projevilo i na zvýšeném zájmu o přírodní izolační materiály i u jiných typů staveb, než jsou sruby a roubenky. Jelikož materiál pochází z obnovitelných zdrojů, jsou tyto izolace v západních zemích již dlouho podporovány a různými legislativními opatřeními upřednostňovány před ostatními izolacemi. Bylo by dobré, kdyby podobný trend byl nastolen i u nás. Izolace z konopí, lnu i ze dřeva by si to rozhodně zasloužily.

Přírodní, zdravé a ekologické materiály přece mají budoucnost.
Odeslat dotaz

Formulář nebyl odeslán

Musíte zadat kontaktní informace (telefon nebo email)
Poté formulář odešlete znovu.

© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.