VestaEco INTERNAL


Slaměná deska Vesta Eco INTERNAL je difuzně otevřená deska vhodná pro zateplení stěn z interiéru – často používaná pro izolaci historických budov, kde není možné měnit venkovní vzhled.Název Balení v m2* Cena za m2 Objednávané množství v m2 ( m; ks )
VestaEco INTERNAL 40x400x1200 48 219,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
VestaEco INTERNAL 60x400x1200 31,68 339,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
VestaEco INTERNAL 80x400x1200 24 445,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
VestaEco INTERNAL 120x400x1200 15,36 679,00 Kč bez DPH Vlož do košíku

* Přírodní stavební materiály lze objednat pouze v násobcích balení

Miroslav Bečka

VestaEco INTERNAL – difuzně otevřená deska vhodná pro zateplení ze strany interieru

WestaEco INTERNAL jsou difúzně otevřené desky vhodné pro zateplení stěn z vnitřní strany budovy (z interieru). Používají se také jako izolace podroví u šikmých střech. Jejich použití zajistí vysokou tepelnou a akustickou ochranu. Jsou vhodné jako izolant při zateplování historických budov, kde se za účelem památkové ochrany nemůže měnit vzhled fasád.

Díky přírodnímu materiálu a jeho fyzikálním schopnostem vytváří zdravé prostředí v interiéru.

WestaEco INTERNAL – slaměné desky – jsou vhodné k izolaci:

  • Vnitřních stěn
  • Šikmin v podkroví

WestaEco INTERNAL dodáváme ve formě

  • Desek s tupým spojem ( tloušťka 40 - 120 mm ) 

Tloušťka 40,60,80,100,120 mm
Šířka 400 mm
Délka 1200 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,048 W.m-1.K-1
Objemová hmotnost 180 kg/m3
Faktor difuzního odporu μ 5
Měrná tepelná kapacita c 2100 J/(kg.K)
Krátkodobá nasákavost <1 kg/m2
Pevnost v tlaku <60 kPa
Třída hořlavosti ( EN 13501 - 1 ) E
Náchylnost k plísním nebyl zjištěn žádný růst plísní
Materiál vyroben dle normy PN-EN 13171
Složení Lignocelulózová vlákna, lepidlo PMDI
Kód Evropského katalogu odpadů EWC 030105; 170201; 170604
Název
© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.