VestaEco PROTECT


Slaměná deska Vesta Eco PROTECT je difuzně otevřená deska užívaná pro tepelnou a zvukovou izolaci obvodových stěn dřevostaveb.Název Balení v m2* Cena za m2 Objednávané množství v m2 ( m; ks )
VestaEco PROTECT 40x800x1200 ( krycí rozměr 790x1190 mm ) 24 328,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
VestaEco PROTECT 60x800x1200 ( krycí rozměr 785x1185 mm ) 15,36 494,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
VestaEco PROTECT 80x800x1200 ( krycí rozměr 780x1180 mm ) 11,52 640,00 Kč bez DPH Vlož do košíku
VestaEco PROTECT 120x800x1200 ( krycí rozměr 770x1170 mm ) 7,68 968,00 Kč bez DPH Vlož do košíku

* Přírodní stavební materiály lze objednat pouze v násobcích balení

Miroslav Bečka

VestaEco PROTECT – difuzně otevřená deska vhodná pro zateplení obvodových stěn dřevostaveb

WestaEco PROTECT jsou difúzně otevřené desky vhodnévhodné jako výborná tepelná a zvuková izolace obvodových stěn dřevostaveb. Vysoká pevnost a tuhost desek umožňují montáž fasádní izolace bez spodní nosné desky (např. OSB). Tyto desky poskytují stabilní podklad pro minerální a silikonové omítky nebo provětrávané fasády a umožňují jednoduchou montáž a vysoce kvalitní povrchovou úpravu .

Díky přírodnímu materiálu a jeho fyzikálním schopnostem vytváří zdravé prostředí v interiéru.

WestaEco PROTECT – slaměné desky – jsou vhodné k izolaci:

  • Obvodových stěn dřevostaveb

WestaEco PROTECT dodáváme ve formě

  • Desek opatřených pero - drážkou ( tloušťka 40 - 120 mm ) 

Tloušťka 40, 60, 80, 120 mm
Šířka 800 mm
Délka 1200 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ 0,048 W.m-1.K-1
Objemová hmotnost 180 kg/m3
Faktor difuzního odporu μ 5
Měrná tepelná kapacita c 2100 J/(kg.K)
Krátkodobá nasákavost <1 kg/m2
Pevnost v tlaku <60 kPa
Třída hořlavosti ( EN 13501 - 1 ) E
Náchylnost k plísním nebyl zjištěn žádný růst plísní
Materiál vyroben dle normy PN-EN 13171
Složení Lignocelulózová vlákna, lepidlo PMDI
Kód Evropského katalogu odpadů EWC 030105; 170201; 170604
Název
© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.