KONOPÍ A LEN - VYNIKAJÍCÍ IZOLAČNÍ MATERIÁL

Izolace z konopného vlákna se ve stavebnictví používaly již v dávné minulosti a dnes jsou trendem moderní, ekologické a hlavně zdravotně nezávadné výstavby. Užitné vlastnosti konopných ( lněných ) izolací si v ničem nezadají s vlastnostmi běžných izolací (minerální, skelné vaty…), naopak je převyšují zejména ve schopnosti akumulace tepla, umí pracovat s vlhkostí, nejsou náchylné k plísním. Tyto výhody konopných izolací potvrzuje na svém webu i E-ON - www.eon.cz/radce/konopna-izolace. Tím, že se jedná o difůzně otevřený materiál, budete mít jistotu, že Váš dům bude „dýchat“ a že jste sobě i svým dětem poskytli zdravé prostřední k životu.

5 HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO POUŽITÍ KONOPNÉ, popř. LNĚNÉ IZOLACE:

 • Vynikající schopnost akumulace tepla V LÉTĚ CHLADNĚJI, V ZIMĚ UDRŽÍ DÉLE TEPLO

  Izolace z technického konopí má výborné akumulační schopnosti. Tepelná akumulace je schopnost materiálu přijímat, zadržovat a postupně vydávat teplo. Konopné izolace jsou schopny přijmout téměř dvojnásobné množství tepla, čímž až dvakrát efektivněji ovlivňují tepelnou pohodu v interiéru.

  V praxi to znamená, že pokud dojde v zimě k poklesu venkovní teploty, konopná izolace je schopna díky své vysoké měrné tepelné kapacitě delší dobu udržet požadovanou vnitřní teplotu – interiér tedy tak rychle nevychladne jako s použitím ostatních izolačních materiálů. Tato schopnost přispívá významně k úspoře nákladů na vytápění. To platí i naopak - při nárůstu teploty v letním období v sobě zadrží izolace z konopí delší dobu teplo, než jej vydá směrem do interiéru, čímž opět významně ovlivňuje tepelnou pohodu domu. Velký efekt zaznamenáte zejména v podkrovních místnostech. Odborně se tento jev nazývá „fázový posun prostupu tepla“ – u domů izolovaných technickým konopím je tento fázový posun delší, než u domů izolovaných standartními typy izolací (min. vatou, skelnou vatou, polystyrenem…).

  fk2

 • Difúzně otevřený materiál – VÁŠ DŮM ZDRAVĚ DÝCHÁ

  fk3

  Vysoká difuzní propustnost pro izolaci znamená, že je prodyšná a snadno odvádí a odvětrává vlhkost. Faktor difuzního odporu naší konopné izolace je μ = 1,5 (resp.3,9 u tvrdé konopné fasádní desky), len 2,2 což je parametr velmi propustného materiálu (ve srovnání s polystyrenem, kde μ = 20 až 30).

  Tato vynikající vlastnost tedy zajistí, že Váš dům skutečně dýchá, stavba je prodyšná. Samozřejmě podmínkou je, aby i ostatní použité materiály byly difusně otevřené.

 • Optimální regulace vlhkosti – ZDRAVÉ A PŘÍZNIVÉ KLIMA

  Tento vynikající materiál umí vyrovnávat vlhkost v interiéru (vlhkost dokáže nasáknout a poté ji zase uvolní), čímž se velmi odlišuje od standardních typů izolací. Konopná i lněná izolační deska je dokonce schopna pojmout až 20 % vlhkosti, aniž by změnila své tepelně-izolační schopnosti…toto žádný jiný izolační materiál nedokáže. Velmi pozitivní je, že po nasáknutí a odčerpání vlhkosti z izolace zůstává tato tvarově stálá, neplstnatí. Nemusíte se tedy bát případných tepelných mostů, nebo drobných netěsností v konstrukci stěn, nebo krovů. Tato vlastnost je k nezaplacení např. při rekonstrukci starších domů, které mají problém s vlhkostí, ale ocení ji samozřejmě i stavebníci jakýchkoliv srubů, roubenek, dřevostaveb.

  fk1
 • Zdravotní nezávadnost, ekologičnost – CHRÁNÍTE SEBE I ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  fk4

  Konopná i lněná izolace je přírodní materiál, naprosto zdravotně nezávadný a ekologický. Je vyráběn z obnovitelných zdrojů a chrání nejen Vás, ale i životní prostředí díky pozitivní CO2 bilanci. Neobsahuje žádné přidané látky, které by byly ekologicky závadné. Zdraví Vám nepoškodí ani při montáži, naopak není nutné používat žádné ochranné pomůcky, nedrážní pokožku, ani dýchací ústrojí.

  Nezpůsobuje žádné alergické reakce, testy nebyl zjištěn žádný růst plísní.

 • Chrání proti škůdcům – NEMUSÍTE SE BÁT HLODAVCŮ

  Hlodavcům, ani jiným škůdcům technické konopí ani len nechutná. Odpadá tedy problém s likvidací myších hnízd, s opravou prokousaných a poškozených izolací jak ve stěnách, tak ve střešním prostoru. Na Vaší půdě se myším líbit nebude.


Pokud tedy shrneme užitné vlastnosti konopných izolací, dojdeme k závěru, že výhody pro použití konopné izolace převažují nad jejími nevýhodami. Její klady - tj. pružnost a tvarová stálost, výborné tepelněizolační vlastnosti, vysoké akumulační schopnosti, vysoká difuzní propustnost, schopnost redistribuce vlhkosti, výborné akustické vlastnosti, přirozené a zdravé vnitřní klima, snadné a zdraví neškodné zpracování a manipulace, odolnost proti plísním a škůdcům - staví konopnou izolaci do pozice významného, ekologicky prospěšného a tradičního materiálu.Nevýhodou se může jevit její vyšší cena, nicméně úspora tepelné energie, plynoucí z vyšší akumulace tepla v zimním období, nám postupně vyšší investici do pořízení izolace vrací.

Ke konopným izolačním deskám mají svými užitnými vlastnostmi velmi blízko lněné izolační desky. Jak je výše uvedeno, jedná se také o přírodní produkt, srovnatelný v téměř všech výše uvedených bodech s konopím. Lněné izolační desky jsou navíc cenově příznivější, než konopné.OBLASTI POUŽITÍ konopných a lněných izolačních desek:

 • Nadkrokevní izolace
 • Mezikrokevní izolace
 • Izolace vnějších a vnitřních stěn – v roštech
 • Fasádní izolace
 • Stropní izolace
 • Podlahová izolace

Veškeré naše výrobky jsou certifikovány a splňují normy ETA.

© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.