Co pro Vás může udělat dřevovláknitá izolace

léto LÉTO
díky značné objemové hmotnosti a nízké tepelné vodivosti
chrání před horkem


 

zima ZIMA
díky nízké tepelné vodivosti a značné objemové
hmotnosti chrání před chladem


 

EKOLOGICKÝ MATERIÁL EKOLOGICKÝ MATERIÁL
díky technologii výroby a obnovitelným
přírodním surovinám


 

AKUSTICKY IZOLUJE AKUSTICKY IZOLUJE
díky značné objemové hmotnosti
a vláknité struktuře materiálu chrání
před hlukem 

ZDRAVÉ BYDLENÍ ZDRAVÉ BYDLENÍ
díky přírodnímu materiálu a jeho
fyzikálním schopnostem vytváří zdravé prostředí v interiéru 

PROPUSTNÝ PRO PÁRU PROPUSTNÝ PRO PÁRU
díky vláknité struktuře a tím nízkému
faktoru difúzního odporu umožňuje
proces difúze 

POŽÁRNÍ ODOLNOSTPOŽÁRNÍ ODOLNOST
díky mimořádné měrné tepelné kapacitě
a objemové hmotnosti dlouho chrání
objekt před plameny

© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.